Thattumpurath Achuthan

Thattumpurath Achuthan is a 2018 Malayalam language Drama film. Thattumpurath Achuthan film stars Kunchacko Boban,Hareesh Kanaran,Kalabhavan Shajon,Nedumudi Venu in the main lead roles.

Thattumpurath Achuthan Cast

Kunchacko Boban

Hareesh Kanaran

Kalabhavan Shajon

Nedumudi Venu

Thattumpurath Achuthan Crew

Director - Lal Jose

Producer - Shebin Backer